Abildgårdskolen ligger i Odense Kommune, Vollsmose. Skoledistriktet omfatter: Bøgeparken 132-266, Duedalen 1-80, Egeparken 2-174, Fyrreparken 56-186A, Granparken, Grønløkke Havekoloni 1-63, Kildegårdsvej 40-299, Lærkeparken, Vollsmose Allé 2-40D, Åsumvej 51-725.
 
På skolen går der 426 elever. Ca. 90 % er tosprogede/flersprogede, de fleste med arabisk eller somalisk baggrund. Skolen har elever fra mere end 20 forskellige lande.
 
Antal klasser:
 
- 24 almenklasser
- 1 specialklasse
 
Skolens specialklasse er integreret i den delskole hvor de aldersmæssigt hører til.

 

Organisation:

Skolen er afdelingsopdelt i indskoling, mellemtrin og udskoling med én afdelingsleder tilknyttet hver delskole.
 
Lærerteamene i afdelingerne er organiseret i hhv. årgangsteam (lærere/pæd. på årgangen), og kerneteam (lærere/ pæd. på klassen). Der er et tæt og forpligtende teamsamarbejde, med fokus på faglighed og elevernes trivsel.

Årgangsteamene har hver en koordinator.
 

29 august 2018