Nyt fra

Allan Feldskou

 

 

Kære forældre

God start:
På Abildgårdskolen er vi kommet godt i gang med skoleåret 2017-18. Der er allerede mange klasser der har afholdt forældremøder og der er positive tilbagemeldinger fra møderne. Mange gode og vigtige diskussioner om børnenes læring har fundet sted.

Læsning:
Vi fortsætter arbejdet med et helt særligt fokus på læsning, i alle klasser. Og det kan ses på elevernes læseresultater, bl.a i de nationale test. Det er vi meget stolte af.
At man kan læse og forstå de mange forskellige tekster der arbejdes med i skolen, er forudsætningen for at man kan følge med og få et optimalt læringsudbytte af alle fag.
Der var en meget fin artikel i sidste nr. af Vollsmoseavisen om vores Litteraturpatrulje. Overskriften er
Litteraturpatruljen får elever til at læse

Gode oplevelser man husker og lærer af:
Meget af den læring der foregår i skolen i dag, finder sted udenfor skolen. Det er en del af Folkeskolereformens hensigt, at skolen skal åbne sig mod det omgivende samfund. Mange klasser tager på ture ud af huset for at se, høre, opleve og lære. Andre er på uddannelses- og virksomhedsbesøg eller i praktik. Og andre igen besøger museer og andre kulturinstitutioner. Alt sammen for at blive klogere på det samfund der omgiver skolen og som eleverne skal ud og fungere i efter skolen.
Her i september måned var begge 9. klasser på en rigtig god og udbytterig skolerejse til Berlin. De fik set byen og mange forskellige seværdigheder og så blev det lige testet, om de tyske gloser nu også virkede i praksis.

Grimt sprog, dårlig adfærd:
For ca 11⁄2 år siden iværksatte vi en fokuseret indsats i forhold til at få vores elever til at tale pænt og respektfuldt til hinanden og lad være med at slå på hinanden. Vi synes det er blevet bedre, men det er nødvendigt fortsat at holde fast i nul tolerance overfor vold og trusler.
Heldigvis ser det ud til, at rygtet om at Abildgårdskolen er en skole hvor vi ikke accepterer at man slår, nu har spredt sig. I sidste uge henvendte en forældre sig som gerne ville melde hendes børn ind på Abildgårdskolen, fordi hun havde hørt, at vi havde dette fokus. Det er meget positivt.

Indskrivning uge 45 og 46:
Allerede i uge 45 + 46 er der indskrivning til kommende skoleår (6.
17. november). Med ovenstående tiltag, og de mange andre gode ting der foregår på Abildgårdskolen, ser vi frem til at indskrive mange af de børn, der bor i vore distrikt. Der vil igen i år blive uddelt velkomstpakker til alle nye kommende Spirebørn, der skal starte i ForårsSFO d. 1. marts 2018. Hvis I har brug for hjælp i den forbindelse, eller bare gerne vil høre mere om skolen, så er I meget velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Allan E. Feldskou Skoleleder