Nyt fra

Allan Feldskou

 

 

Oktober 2018

Kære forældre

 

Alle elever på Abildgårdskolen i 1. – 9. klasse har en computer.

Computeren er et vigtigt redskab i en moderne folkeskole. Der er krav om, at IT skal anvendes i alle fag i hele skoleforløbet. Formålet er at styrke læringen i de enkelte fag og gøre eleverne så dygtige som de kan.

Det er derfor en stor glæde, at elever i 1.- 3. kl. nu har fået adgang til at anvende en computer i undervisningen. 4. – 9. kl. har allerede den mulighed. Computeren må ikke tages med hjem, men skal låses inde i et skab på skolen. Vi har indkøbt skabe til formålet, alle elever skal blot medbringe en hængelås (læs Charlottes artikel vedr. dette længere inde i bladet)

 

 

Elevernes fravær skal reduceres.

Det gennemsnitlige fravær pr. elev på Abildgårdskolen er på 7,6%. Fraværet på Odense Kommunes øvrige skoler er i gennemsnit på 5,9 %. Dermed får vores elever mindre ud af undervisningen. Det vil vi gerne gøre noget ved, og vi har brug for at samarbejde med jer forældre om den opgave.

Fra dette skoleår vil Abildgårdskolen og Odense kommune generelt have et større fokus på elevers fremmøde/fravær. Det betyder, at vi sammen med jer skal gøre en meget større indsats i forhold til at eleverne møder i skole hver dag og til tiden.

 

Alt fravær er fravær.

Hvis en elev ikke er i skole mister eleven værdifuld undervisning og samvær med de andre elever.

Eleven opnår ikke det fulde udbytte at undervisningen, når eleven har fravær eller møder for sent/går for tidligt.

Det er jer forældre, som er de ansvarlige i forhold til at sørge for at jeres barn har et stabilt fremmøde.

I forbindelse med et øget fokus på elevfravær, vil I modtage en mail hver 14. dag, HVIS jeres barn har mere end 8% fravær.

 

 

Den sidste Vollsmoseplan.

I sidste måned offentliggjorde Odense Kommune en stor plan for omdannelse af Vollsmose; ”Den sidste Vollsmoseplan”. Et enigt Byråd ønsker at Vollsmose skal omdannes fra en ghetto til at være en åben, velfungerende bydel med institutioner, bibliotek, skoler og arbejdspladser. Der skal nedrives eller ommærkes 1000 boliger, til gengæld skal der bygges 1600 nye ikke-almene boliger.

Vollsmose skal blive til en velfungerende bydel. En bydel, hvor befolkningssammensætningen og de sociale normer i al væsentlighed afspejler resten af Odense. Bydelen skal have mere tryghed, mindre kriminalitet, mere sundhed, et bedre uddannelsesniveau, et rigere forenings- og fritidsliv, flere virksomheder og arbejdspladser.

Det er en ambitiøs plan og det vil tage mange år før målene er nået.

 

Det er positivt, at byrådets partier tror på områdets potentiale. Det er ikke en afvikling af Vollsmose, det er en modernisering og en udvikling. Der er ingen beboere der bliver bedt om at flytte ud af deres lejlighed, uden et tilbud om en anden tilsvarende lejlighed. Der skal udarbejdes en genhusningsplan i løbet af de næste 12 mdr.

 

Jeg forstår godt, at byrådets sidste Vollsmoseplan skaber utryghed. Vi vil gøre alt for at informere jer, når planerne bliver mere konkrete.

Jeg vil opfordre til, at I sætter jer ind i hvad planen går ud på. Læs den fulde ordlyd af ”den sidste Vollsmoseplan” på kommunens hjemmeside eller her på Abildgårdskolens hjemmeside www.abildgaardskolen.odense.dk

 

 

Med venlig hilsen

Allan E. Feldskou

Skoleleder